ENGLISH
HRVATSKI
ART-e-FACT, STRATEGIES OF RESISTANCE IZDANJE 01: ILEGALNA IMIGRACIJA [TI SI OVDJE] IZDANJE 02: UTOPIJA IZDANJE 03: TECHNOMYTHOLOGIES IZDANJE 04: GLOCALOGUE
UVODNIK BIBLIOGRAFIJA O ART-e-FACTU KONTAKT
RADOVI UMJETNIKA
STILL FROM FORTRESS EUROPE BY ZELIMIR ZILNIK
FILM
Tvrđava Europa
Želimir Žilnik
PUTOVNICA

Tražim muža s EU putovnicom
Tanja Ostojić
 
Tvrđava Europa
Želimir Žilnik
 
Putovnica
Andreja Kulunčić
 
Traži se
Ghazel
 
RADOVI UMJETNIKA
STILL FROM FORTRESS EUROPE BY ZELIMIR ZILNIK
POGLEDAJ
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
PUTOVANJE

Dva putovanja
Margarethe Makovec i Anton Lederer
 
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
 
Ništa se ne dogada slučajno
Aleksandar Battista Ilić
 
Usluge prijelaza granice
Oliver Ressler & Martin Kren
 
Otpjevaj mi pjesmu ...
Maja Bajević
 

RADOVI UMJETNIKA
PRIJEDLOG
Cabana
Pia Lindman
IZMEĐU

Cabana
Pia Lindman
 
Parovi
Grady Gerbracht
 
Dragi Imigranti ...
Nedko Solakov
 
Pejzaži s krivicom
Ron Sluik
 
S.O.S. Binarni niz
Dalibor Martinis
 

RADOVI UMJETNIKA
RAZGLEDNICA
NO MORE BAD NEWS
Ivana Keser
POSTCARDS

Pozdrav iz ježeva
Serija od 10 razglednica narucena je od desetoro umjetnika za Motel Ježevo.

 

RADOVI UMJETNIKA
Točka susreta: Traganje
Tanja Dabo
SUSJEDI

Točka susreta: Traganje
Tanja Dabo
 
Love Shop Sokola Beqirija
Sokol Beqiri
 
Strah od pridošlica
Ivana Keser
 
Sloboda
Nebojša Šerić Šoba
 
Balkan - Ich wohne in berlin
Jovan Balov
 

RADOVI UMJETNIKA
AKCIJA
Go_home
Danica Dakić & Sandra Sterle
DOMA

Go_HOME
Danica Dakic & Sandra Sterle
 
Zanimanje: Izbjeglica
Svebor Kranjc
 
Migrant Navigator
Darko Fritz
 
Vlastito tijelo kao jedina popudbina
Boris Cvjetanović
 

RADOVI UMJETNIKA

PUTOVNICA
 
PUTOVANJE
 
IZMEĐU
 
RAZGLEDNICE
 
SUSJEDI
 
DOMA
 ART WORK
TEORIJA

RAZMIŠLJATI U IZGNANSTVU
ili Drukčije od bitka
Kod Heideggera postoji suptilna razlika između ‘kuće bitka’ i stanovanja. Do razlike je došlo pomalo bezazleno, silaskom s metafizičkih visina do onog što nam je bliže: stanovanje je mišljeno kao ‘ono što je blisko’. Anegdota o Heraklitu iz Pisma o humanizmu pokazuje našu nespremnost da prihvatimo takvu bliskost, prisnost (Naime, Heraklitovi posjetitelji bili su razočarani kad su ga zatekli kako se grije kraj peći, umjesto da ga nađu duboko zadubljenog u filozofskoj kontemplaciji).

Prema Heideggeru, bezazlenost stanovanja u suprotnosti je s pompoznošću filozofije. Opis stanovanja kao ‘brige’, ‘briganja’, ‘iščekivanja božanskog’, takvoj interpretaciji pridaje etički ton. ‘Kuća bitka’ metafora je koja se koristi da bi nas približila bitku: s nečim tako bliskim i prisnim kao što je kuća, približujemo se nečemu tako neobičnom, stranom, nepoznatom i apstraktnom kao što je bitak.

‘Kuća bitka’ je govor sam. Ja živim, ja stanujem, znači iso što i ja jesam. Stanovanje se sastoji od četiri temeljne dimenzije: zemlja, nebo, božansko i smrtno. Kuća je ono što je poznato, prisno, ono što može postati prebivalište svakoga trenutka; reprezentacija onog što je nevidljivo onim što je nevidljivo i nepoznato. Veza između kuće, bitka i stanovanja dovodi nas do zaključka da se bitak događa samo unutar nečeg gdje postoji zatvorenost, zaklon i ograđenost. Takva genealoška ideja o prostoru za život koji omogućuje ‘konstituciju subjekta’, ideja koju također nalazimo kod Foucaulta, povlači za sobom prostor povezan s događajem i vremenom.

Prema Heideggeru prva nevolja u životu nije nemati dom, nego neprekidna potraga za smislom stanovanja. Beskućništvo ne znači bijedu nego zov za stanovanjem, kućom, pri čemu je proces razmišljanja nemoguće izbjeći. Stoga kuća nije tek sklonište za nužno prebivanje, nego i za razmišljanje u trenucima kad smo se uklonili od opasnosti: dobitak slobodnog prostora za postvarenje suštine bića; kuća/zgrada u čijim okvirima ljudsko biće ima slobodu da to bude.

Očito, izgnanstvo iz doma i domovine, neizbježno je oprečno od stanja sigurnosti pod vlastitim krovom. Ipak, ono propituje mogućnost koncepta doma i sigurnosti podjednako kao i koncept ‘kuće bitka’. Uzimajući u obzir tragične okolnosti prihvaćanja i iskrivljavanja Heideggerova filozofskog sustava u nacističkoj Njemačkoj, koji je posredno doveo do izgradnje koncentracijskih logora kao najtragičnijeg oblika ljudskog stanovanja uopće, prisjećajući se kako je Levinas napisao neke od svojih najpoznatijih rečenica o ‘licu Drugoga’ u istim okolnostima, ne možemo a da ne pomislimo kako je koncept stanovanja nepredvidljiv i paradoksalan.

‘Kuća bitka’ je ‘drukčija’ od bitka, no to nipošto ne znači da nije udobnije razmišljati i pisati kraj vlastite peći. Ljudi ne zaslužuju dom samo zato da bi mogli kontemplirati i biti privilegirani. U tome leži skriveni apsurd Heideggerova koncepta: želja da se nešto nepojmljivo ‘spusti na zemlju’, da se apstraktni koncept bitka približi običnom čovjeku uz pomoć nečega što mu je blisko — koncept stanovanja prikriveno potcjenjuje jednostavno stanovanje, tako neophodno i bitno za život. Nimalo slučajno što je takva konceptualizacija omogućila najveću ‘filozofsku travestiju’ u povijesti.

Nema sumnje da su posljednja izmještanja naroda i pojedinaca na Balkanu bacila novo svjetlo na probleme neobičnih oblika stanovanja: izbjeglički logori, beskrajne selidbe od jedne kuće do druge, mijenjanje mjesta, jezika, vlasti itd. Nedvojbeno, nitko od tih ljudi nije i neće pisati levinasovske ili heideggerianske rasprave o Bogu i bitku. Pitanje koje se postavlja neće glasiti: “Nije li njihova potreba za toplinom i domom važnija od ‘vječne potrage za smislom prebivališta, stanovanja’? Bez obzira kako populistički ovo zvučalo, tvrdim kako potraga za prebivalištem nužno otkriva i njegov smisao, a ne obrnuto. Filozofija i stanovanje trebaju ići jedno uz drugo, a ne jedno nasuprot drugome.
Ne mislim kako će negiranje potrebe za traganjem za smislom stanovanja poboljšati situaciju onih koji su ‘istjerani’. To je tek paradoksalna izlika, izvedena iz heideggerovskog mišljenja, koju treba ukloniti iz optjecaja: a to je često ponavljana teza kako ljudi u izgnanstvu, dovedeni u opasnu i neugodnu situaciju, razmišljaju oštroumnije i bolje.


IZVJESCA
MAP
IMAGE OF BODO KAPING
INTERVJU
Intervju s Bodom Kapingom
PREGLED

Trgovanje ljudima
Lovorka Marinović
Konjukturna trgovina seksualnim robljem -- krijumčarenje i iskorištavanje žena

MIGRACIJE KAO GLOBALNI I LOKALNI PROBLEM
Božena Katanec
Sloboda, frustracija i zemlje između toga

Intervju s Bodom Kapingom
Oliver Ressler & Martin Kren
Isječak iz video rada "Border Crossing Services", ("Usluge prijelaza granice")


PISANJE
LOOKING FOR A HUSBAND WITH AN EU PASSPORT BY TANJA OSTOJIC
ONLINE
Tražim muža s EU putovnicom
Tanja Ostojić
TEORIJA

ZATOČENICI GLOBALNE PARANOJE
Žarko Paić
Ježevo kao permanentna zona sumraka između granica, politike i ideja.

RAZMIŠLJATI U IZGNANSTVU
Suzana Milevska
Živim, obitavam znaei isto što i jesam... Filozofske ideje koje nas povezuju s našim životnim prostorom.


Ježevo - priča bez sretnog svršetka
Marina Gržinić
Ježevo kao cordon sanitaire (sanitarni pojas) Europe.

ILEGALNI MIGRANTI I KRAJ KAPITALIZMA
Rastko Močnik
Besprimjerna globalna nejednakost - konačna kriza kapitalizma?