ENGLISH
HRVATSKI
ART-e-FACT, STRATEGIES OF RESISTANCE IZDANJE 01: ILEGALNA IMIGRACIJA [TI SI OVDJE] IZDANJE 02: UTOPIJA IZDANJE 03: TECHNOMYTHOLOGIES IZDANJE 04: GLOCALOGUE
UVODNIK BIBLIOGRAFIJA O ART-e-FACTU KONTAKT
RADOVI UMJETNIKA
STILL FROM FORTRESS EUROPE BY ZELIMIR ZILNIK
FILM
Tvrđava Europa
Želimir Žilnik
PUTOVNICA

Tražim muža s EU putovnicom
Tanja Ostojić
 
Tvrđava Europa
Želimir Žilnik
 
Putovnica
Andreja Kulunčić
 
Traži se
Ghazel
 
RADOVI UMJETNIKA
STILL FROM FORTRESS EUROPE BY ZELIMIR ZILNIK
POGLEDAJ
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
PUTOVANJE

Dva putovanja
Margarethe Makovec i Anton Lederer
 
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
 
Ništa se ne dogada slučajno
Aleksandar Battista Ilić
 
Usluge prijelaza granice
Oliver Ressler & Martin Kren
 
Otpjevaj mi pjesmu ...
Maja Bajević
 

RADOVI UMJETNIKA
PRIJEDLOG
Cabana
Pia Lindman
IZMEĐU

Cabana
Pia Lindman
 
Parovi
Grady Gerbracht
 
Dragi Imigranti ...
Nedko Solakov
 
Pejzaži s krivicom
Ron Sluik
 
S.O.S. Binarni niz
Dalibor Martinis
 

RADOVI UMJETNIKA
RAZGLEDNICA
NO MORE BAD NEWS
Ivana Keser
POSTCARDS

Pozdrav iz ježeva
Serija od 10 razglednica narucena je od desetoro umjetnika za Motel Ježevo.

 

RADOVI UMJETNIKA
Točka susreta: Traganje
Tanja Dabo
SUSJEDI

Točka susreta: Traganje
Tanja Dabo
 
Love Shop Sokola Beqirija
Sokol Beqiri
 
Strah od pridošlica
Ivana Keser
 
Sloboda
Nebojša Šerić Šoba
 
Balkan - Ich wohne in berlin
Jovan Balov
 

RADOVI UMJETNIKA
AKCIJA
Go_home
Danica Dakić & Sandra Sterle
DOMA

Go_HOME
Danica Dakic & Sandra Sterle
 
Zanimanje: Izbjeglica
Svebor Kranjc
 
Migrant Navigator
Darko Fritz
 
Vlastito tijelo kao jedina popudbina
Boris Cvjetanović
 

RADOVI UMJETNIKA

PUTOVNICA
 
PUTOVANJE
 
IZMEĐU
 
RAZGLEDNICE
 
SUSJEDI
 
DOMA
 ART WORK
PASSPORT

Trgovanje ljudima


Trgovanje ljudima prepoznato je kao jedan od najvećih međunarodnih problema, a jedan od najvidljivijih i najčešćih oblika tog zločina je trgovanje ženama i djecom zbog seksualnog iskorištavanja.

Globalni trendovi trgovine ljudima su očiti:


• Četiri milijuna ljudi godišnje žrtve su trgovine ljudima, najveći dio od toga su žene.

• Nekoliko stotina tisuća žena, žrtava trgovine ljudima, godišnje stižu u Zapadnu Europu.

• Procjenjuje se da godišnja dobit od trgovine ženama radi seksualnog iskorištavanja premašuje brojku od 12 milijardi američkih dolara.

• Trgovanje ljudima unosan je međunarodni biznis, koji donosi golemi profit, limitirani rizik i blage kazne.


Ljudima se trguje zbog prisilne prostitucije, pornografije, prisilnog rada, nezakonitog zapošljavanja, lažnog usvajanja, lažnog ili prisilnog braka, seksualnog turizma i zabave. Trgovina ljudima jedan je od najvećih zločina našega doba; to je trgovanje ljudskim bićima, koje predstavlja golemu povredu ljudskih prava. Na individualnoj ravni krše se sljedeća ljudska prava: sloboda i dostojanstvo pojedinca, jednakost među ljudima, sloboda kretanja, pravo na odlučivanje o vlastitom tijelu, pravo na izbor i donošenje odluka, pravo na vlasništvo. Na društvenom planu trgovanje ljudima predstavlja vrstu ropstva, stvara element nestabilnosti, slabi imigracijsku politiku, osnažuje nacionalističke osjećaje i etničke napetosti i na taj način ugrožava demokratske vrijednosti i sigurnost.

O trgovini ljudima govori se kad je neka osoba kidnapirana, vrbovana, prodana i prebačena unutar nacionalnih ili izvan nacionalnih granica uz pomoć trgovaca ljudima. Trgovci ljudima su osobe koje u procesu trgovanja ostvaruju profit prijevarom, prinudom ili drugim oblicima izrabljivanja, pri tome kršeći temeljna ljudska prava. Žrtve koje osobno ili putem oglasa u lokalnim sredstvima priopćavanja vrbuju svoje žrtve, vrlo često poznaju trgovce ljudima. Oni obično ostavljaju dojam vrlo profesionalnih, ugodnih i prijateljskih osoba. Nude da pokriju troškove putovanja i riješe sve ostale probleme. Međutim, kad stignu do konačnog odredišta, odjednom njihovo se ponašanje mijenja. Žrtve se drže u nesigurnim prebivalištima, njihovi su dokumenti zaplijenjeni i prisiljene su ilegalno raditi kako bi pokrile sve nastale troškove koje su imali trgovci ljudima. Žene i djeca vrlo često prisiljeni su na prostituciju. Na svom putu iz domicilnih zemalja do konačnog odredišta oni su po nekoliko puta preprodavani i vrlo često silovani i prisiljeni na prostituciju u tranzitnim zemljama, u kojima ponekad moraju ostati i po nekoliko mjeseci.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) provela je istraživanje u okviru Radne grupe Pakta o stabilnosti o trgovini ženama i djecom na Balkanu i u susjednim zemljama. IOM je analizirao podatke o trgovini ljudima, koje su prikupili vladini, nevladini i međuvladini izvori iz 28 zemalja. Istraživanje pokazuje golem manjak valjanih podataka o trgovini ljudima, no unatoč tome trgovanje je vrlo važan problem u regiji. Prema prikupljenim podacima oko 6000 žena prodano je prošle godine u Zapadnoj Europi, a od toga je 1300 iz regije Balkana. U toj se studiji Hrvatska spominje uglavnom kao tranzitna zemlja, ali postoje i neki pokazatelji da je ona i zemlja konačnog odredišta. Prema službenim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u trogodišnjem razdoblju (od 1997.-1999.), 24 žene su prokrijumčarene u Hrvatsku i prisiljene na prostituciju. Međutim, prema provjerenim podacima Hrvatska je također i zemlja iz koje kreće trgovina ljudima budući da je nekoliko žena iz Hrvatske registrirano kao žrtve trgovine: 3 u Austriji, 6 u Njemačkoj, 1 u Nizozemskoj, 2 u Španjolskoj. Nemamo službene podatke iz Italije, ali vrlo često mlade su djevojke žrtve trgovine u Italiji.

U posljednje dvije godine međunarodne organizacije pokrenule su aktivnosti suzbijanja trgovine ljudima u Hrvatskoj, s ciljem uključivanja svih relevantnih partnera. Svi oni partneri koji žele riješiti taj problem na nacionalnoj razini, moraju biti svjesni činjenice da prije svega njihova odgovornost leži u svakoj pojedinačnoj zemlji, koja mora osigurati poštivanje međunarodnih obaveza. U namjeri da se ubrzaju postupci oko suzbijanja trgovine ljudima, Republika Hrvatska obavezna je razviti optimalne uvjete za rješavanje tog problema.
IZVJESCA
MAP
IMAGE OF BODO KAPING
INTERVJU
Intervju s Bodom Kapingom
PREGLED

Trgovanje ljudima
Lovorka Marinović
Konjukturna trgovina seksualnim robljem -- krijumčarenje i iskorištavanje žena

MIGRACIJE KAO GLOBALNI I LOKALNI PROBLEM
Božena Katanec
Sloboda, frustracija i zemlje između toga

Intervju s Bodom Kapingom
Oliver Ressler & Martin Kren
Isječak iz video rada "Border Crossing Services", ("Usluge prijelaza granice")


PISANJE
LOOKING FOR A HUSBAND WITH AN EU PASSPORT BY TANJA OSTOJIC
ONLINE
Tražim muža s EU putovnicom
Tanja Ostojić
TEORIJA

ZATOČENICI GLOBALNE PARANOJE
Žarko Paić
Ježevo kao permanentna zona sumraka između granica, politike i ideja.

RAZMIŠLJATI U IZGNANSTVU
Suzana Milevska
Živim, obitavam znaei isto što i jesam... Filozofske ideje koje nas povezuju s našim životnim prostorom.


Ježevo - priča bez sretnog svršetka
Marina Gržinić
Ježevo kao cordon sanitaire (sanitarni pojas) Europe.

ILEGALNI MIGRANTI I KRAJ KAPITALIZMA
Rastko Močnik
Besprimjerna globalna nejednakost - konačna kriza kapitalizma?