ENGLISH
HRVATSKI
ART-e-FACT, STRATEGIES OF RESISTANCE IZDANJE 01: ILEGALNA IMIGRACIJA [TI SI OVDJE] IZDANJE 02: UTOPIJA IZDANJE 03: TECHNOMYTHOLOGIES IZDANJE 04: GLOCALOGUE
UVODNIK BIBLIOGRAFIJA O ART-e-FACTU KONTAKT
ARTWORK
ONLINE
Crteži iz rada
Zajedničko putovanje
Roman Ondak

RADOVI UMJETNIKA
STILL FROM FORTRESS EUROPE BY ZELIMIR ZILNIK
POGLEDAJ
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
PUTOVANJE

Dva putovanja
Margarethe Makovec i Anton Lederer
 
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
 
Ništa se ne dogada slučajno
Aleksandar Battista Ilić
 
Usluge prijelaza granice
Oliver Ressler & Martin Kren
 
Otpjevaj mi pjesmu ...
Maja Bajević
 

RADOVI UMJETNIKA

PUTOVNICA
 
PUTOVANJE
 
IZMEĐU
 
RAZGLEDNICE
 
SUSJEDI
 
DOMA
 UMJETNICKI RAD
PUTOVANJE
ONLINE
Izgled postava
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
ONLINE
Crteži iz rada
Zajedničko putovanje
Roman OndakZajedničko putovanje
Roman Ondak

Nevidljivi gradovi

Seriju projekata Zajedničko putovanje Roman Ondak ostvario je u suradnji s osobama različitog dobnog, profesionalnog i socijalnog statusa, koje rijetko ili gotovo nikad ne putuju. Bez obzira, da li je taj antinomadizam izazvan nizom različitih nemogućnosti ili je pak posljedicom odabira životnog stila — nije ga moguće sagledati izvan konteksta u kojem nastaje. Stoga Zajedničko putovanje posredno referira kontradikcije tranzicijskog razdoblja i postkomunističkog naslijeđa istočnoeuropskih zemalja, ukazujući na međusobnu povezanost vizualne percepcije i kulturološkog konteksta.

Migracijski trendovi današnjice zahvaćaju široku skalu najrazličitijih privremenih ili trajnih dislokacija te uz dokolicu i masovni turizam, uključuju različite oblike kulturnih i subkulturnih izmještanja, ekonomske migracije ali i iseljavanja izazvana ratom i siromaštvom. Čini se kako naslijeđe komunizma i tranzicije u svakodnevnom životu 'običnih' ljudi, te povezanost vlastitih putovanja s procesom internacionalizacije' istočnoeuropske umjetnosti, Ondaka ne zanimaju po sebi, već ga ponajprije privlači potencijal posredovanja i evaluacije viđenog prenošenjem osobnog iskustva.

Sudionicima projekta Ondak je opisivao mjesta koje je obišao i njihove znamenitosti, a suradnici su oblikovali svoje slike, crteže i makete — vizije gradova koje nisu posjetili. Pri tome je svaka individualna realizacija istodobno rekonstruirala i potvrđivala stereotipe prikazivanja. Sudionici ovih radionica nisu profesionalno likovno educirani, tako da radove odlikuje mješavina svojevrsne naivnosti prikaza, dječja zaigranost i prostorna imaginacija, neprekidno balansiranje na rubovima tipičnosti i iskakanje iz njih. Slično, kao što u Nevidljivim gradovima Itala Calvina, gradovi koje Marko Polo opisuje Kublaj Kanu nalikuju jedni drugima i tvore poetičan zemljovid jednog imaginarnog mjesta, svojevrsna 'srodnost' odlikuje i likovne prikaze različitih gradova Zajedničko putovanje koji se međusobno 'stapaju' u jednu kaleidoskopsku sliku. Preuzimajući ulogu posrednika, Ondak vlastite doživljaje sagledava s pozicije drugog. Izvorna iskustva, pri tome se na paradoksalan način rasplinjavaju i potvrđuju, vizija se nadopunjuje reinterpretacijama i imaginacijom recipijenta.


ONLINE
Crteži iz rada
Zajedničko putovanje
Roman Ondak
ONLINE
 

Zajedničko putovanje potaklo je Ondaka da izvede još nekoliko blisko povezanih radova. Serija razglednica 'Antinomadi' predstavlja fotografske portrete ljudi koji ne putuju (mnogi od njih sudjelovali su projektu Zajedničko putovanje) u njihovom svakodnevnom radnom i životnom okruženju. Wish You Were Here također preuzima formu razglednice, a na mjesto tipičnih turističkih motiva, Ondak je ubacio ranije crteže gradova. Otpočeto putovanje, nastavlja se duhovitim izokretanjem uobičajenih situacija koje klize na finim rubovima autoironije i imaginacije.Roman Ondak
Umjetnik, živi i radi u Bratislavi, Slovačka
ondak@ba.psg.sk
ONLINE
Crteži iz rada
Zajedničko putovanje
Roman Ondak

IZVJESCA
MAP
IMAGE OF BODO KAPING
INTERVJU
Intervju s Bodom Kapingom
PREGLED

Trgovanje ljudima
Lovorka Marinović
Konjukturna trgovina seksualnim robljem -- krijumčarenje i iskorištavanje žena

MIGRACIJE KAO GLOBALNI I LOKALNI PROBLEM
Božena Katanec
Sloboda, frustracija i zemlje između toga

Intervju s Bodom Kapingom
Oliver Ressler & Martin Kren
Isječak iz video rada "Border Crossing Services", ("Usluge prijelaza granice")


PISANJE
LOOKING FOR A HUSBAND WITH AN EU PASSPORT BY TANJA OSTOJIC
ONLINE
Tražim muža s EU putovnicom
Tanja Ostojić
TEORIJA

ZATOČENICI GLOBALNE PARANOJE
Žarko Paić
Ježevo kao permanentna zona sumraka između granica, politike i ideja.

RAZMIŠLJATI U IZGNANSTVU
Suzana Milevska
Živim, obitavam znaei isto što i jesam... Filozofske ideje koje nas povezuju s našim životnim prostorom.


Ježevo - priča bez sretnog svršetka
Marina Gržinić
Ježevo kao cordon sanitaire (sanitarni pojas) Europe.

ILEGALNI MIGRANTI I KRAJ KAPITALIZMA
Rastko Močnik
Besprimjerna globalna nejednakost - konačna kriza kapitalizma?